zandarmerija.jpg

Реакција СОЖ на Уредбу владе Р.Србије - "О изменама и допунама Уредбе о накнадама и отпремнинама државних службеника и намештеника", од 6. октобра 2015. године

 

  • Уредба је објављена у Службеном гласнику, број 84, од 6. октобра, 2015. године и ступила на снагу 14. октобра 2015.
  • СОЖ је допис за Државног секретара МУП-а предао у понедељак 12. октобра 2015. године
  • СОЖ је допис за Председника Владе предао у  петак 27. новембра 2015. године
  • Кабинет министра МУП-а одговорио је на допис СОЖ-а 10.децембра 2015. године

 


10. децембра 2015. године, одговор министарства Унутрашњих послова на допис СОЖ-а од 10.10.2015. у коме је званично појашњено да се нови члан 9 став 1 који гласи: "Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 150,00 динара.", односи и на припаднике Жандармерије ангажоване у КЗБ на Косову и Метохији.

  • По Уредби Владе РС која је ступила на снагу 14.10.2015. дневнице припадника Жандармерије ангажованих у Копненој зони безбедности као и на обезбеђењу спортских и других манифестација су заиста смањене на 150 динара!?
  • Поред дневница запослени има право и на увећану зараду за рад дужи од пуног радног времена

 

10. октобра 2015.године, Синдикална организација Жандармерије је упутила званичан допис Државном секретару у Министарству унутрашњих послова Р.Србије везано за разјашњење Уредбе о накнадама и затражила писмени одговор на питање:

  • "Да ли ће по новој уредби бити умањене дневнице припадника Жандармерије који су ангажовани у Копненој зони безбедности ?"

 

ПРИЛОГ:

 

 


27. новембра 2015. године, Синдикална организација Жандармерије је упутила званичан допис Председнику владе Р.Србије у вези са разјашњењем поменуте уредбе.

  • дневнице смањене са 2.550,00 на 150,00 динара!?
  • Имајући у виду да су мере штедње у смислу смањивања плате већ спроведене, и то: свима је плата смањена по 10%, а полицијским службеницима по око 20%, сматрамо да је понижавајуће (у сваком смислу) да полицијски службеници Жандармерије и Вијске, за своје ангажовање у Копненој зони безбедности, добијају и умањену  дневницу.

 

ПРИЛОГ:

 

 


 

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere
Copyright Sindikalna Organizacija Zandarmerije © 2013.