zandarmerija.jpg

26. januar 2015. IZVEŠTAJ SA SASTANKA SA RADNOM GRUPOM MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sindikalna organizacija Žandarmerije održala je sastanak sa RG MUP-a. Kao teme za ovaj sastanak postavili smo
1.Smeštaj Jedinice za obezbeđenje i Drugog Odreda Žandarmerije.
2.Otpremnina policijskim sLužbenicima prilikom penzionisanja. A kao naknadnu temu postavili smo pitanje o kome je reči bilo i na predhodnom sastanku sa RG MUP-a i to problem internog konkursa za prijem u Žandarmeriju i na rukovodeća mesta. Te je to bila tema broj 3.
ZAKLJUČAK SA SASTANKA:
1. Imajući u vidu da smo na ovu temu sa Radnom grupom već pregovarali kada je bilo reči o smeštaju u Nišu, Kraljevu i Beogradu kao i o smestaju JZO i Komande. Ovog puta smo se ograničili na Jedinicu za obezbeđenje i Drugi Odred Žandarmerije.
A kao rešenje problema predložili smo za JZO da se isti smesti u prostorije sadašnje Komande Žandarmerije a Komanda da se preseli u objekat u kome je trenutno smešten Internat Vojne gimnazije (koji se nalazi neposredno iznad Komande), ovo smo kao rešenje predložili imajući u vidu da bi onda i Komanda i JZO bili u istom dvorištu, a samim tim bi i rad bio znatno efikasniji.
Odgovor Radne grupe bio je da ovakav naš predlog treba Komandan Žandarmerije da dostavi u pisanoj formi te da se da u dalju proceduru, a zbog čega ćemo treži ti sastanak sa Komandantom kako bismo sa njim postigli dogovor o ovom problem, te da ce MUP dalje postupati na predlog Komandanta vezano za ovaj kompletan problem.

Što se tiče Drugog Odreda Žandarmerije, bilo je reči o tome da on zahteva rekonstrukciju, ali kada je o ovome reč postoji problem nerešenih pravno-imovinskih odnosa, te spor još nije završen jer postoji problem u vlasništvu ovog dela objekta. Zbog svega navedenog se na ovom objektu ne može vršiti neophodna rekonstrukcija dok se taj postupak ne okonča.
A naš predlog je bio da MUP traži odobrenje od strana u sporu da se ovaj objekat o trošku MUP-a renovira te da bude funkcionalan.Kao odgovor dobili smo informaciju da to može da se uradi kada se bude spor priveo kraju jer se u sporu pojavljuju Dvor i dve gradske opsštine Savski venac i Rakovica.

2. Ova tema je obradjena u kratkim crtama imajući u vidu da ona zavisi od novog Zakona o unutrasnjim poslovima koji jos nije usvojen,postoji samo nacrt Zakona te će Sindikat imati prilike da izvrši uvid u isti i pre njegovog usvajanja da predloge, primedbe i sugestije, što ćemo svakako i učiniti.

3. Problem internog konkursa za prijam u Zandarmeriju i rasporedjivanja na rukovodeca radna mesta bio je na dnevnom redu prošlog sastanka sa Radnom grupom, međutim imajući u vidu da se od tada situacija ponovo postavila kao aktuelna, idodatno kao okolnost da prošlom sastanku nije prisustvovao Državni sekretar MUP-a, ponovo smo istu otvorili.  S toga smo ponovo izložili problema, naime istakli smo da Žandarmerija ima dovoljno kvalifikovanih i strucnih kadrova, te nam nije jasna praksa i potreba dovođenja kadrova iz drugih uprava a posebno na rukovodeća radna mesta, gde smo naglasili da se policijski službenici iz drugih policijskih uprava a rešenjima Direkcije policije rasporedjuju u Zandarmeriju.
Na prošlom sastanku načelni odgovor na ovu temu je bio da se to više neće dešavati, međutim u proteklih mesec dana došlo je do ponovnog prelaska kadrova u našu Jedinicu, te smo istakli da nam je nerazumljivo te da želimo da budemo obavešteni o tome zašto se i kako ponovo dešava isto i ko je odgovoran za te I takve prelaske.Konkretan odgovor Radne grupe bio je da je Direkcija policije samo tu da „aminuje“ predlog Komandanta Žandarmerije, ukoliko ne postoje zakonska ograničenja i smetnje za to, i da je za ovaj problem direktno odgovoran Komandant Žandarmerije, te su nas uputili da ovo pitanje rešimo sa njim, što ćemo mi svakako u najskorije vreme i učiniti.
 
PRILOG:

01. januar 2015. SREĆNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI

Drage naše kolege, članovi, saradnici i prijatelji, želimo vam sve najlepše za božićne i novogodišnje praznike!
 
The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere
Copyright Sindikalna Organizacija Zandarmerije © 2013.