zandarmerija.jpg

Надлежности

Жандармерија је организациона јединица Дирекције полиције у Министарству унутрашњих послова која планира, организује и извршава најсложеније безбедносне задатке на целој територији Републике Србије у случајевима:

Копнена зона безбедности

 1. Сузбијања тероризма:
  • Откривање кривичних дела тероризма и лишавање слободе учинилаца
  • Превентивна антитерористичка делатност
  • Директна интервенција са циљем елиминисања терористичких група и разбијања организованих мрежа терориста
 2. Обезбеђивања јавног реда и мира у ситуацијама високог ризика:
  • Обезбеђење јавних скупова високог ризика
  • Успостављање јавног реда и мира нарушеног у већем обиму
  • Сузбијање побуна у заводима за извршење кривичних санкција
 3. Пружања помоћи у ванредним ситуацијама – спасилачка служба
  • Пружање помоћи у случају опште опасности
  • Отклањање последица проузрокованих елементарним непогодама
  • Пружање помоћи код несрећа на води и копну (друмски, железнички и авио саобраћај)
  • Обука и инструктажа припадника структура безбедностиОрганизација и територијални распоред јединица Жандармерије


Значка Жандармерије

       Жандармерија у свом саставу има Команду, која је смештена у Београду, и четири одреда: у Београду, Нишу, Краљеву и Новом Саду. Сви одреди имају своју област одговорности, али се по потреби могу ангажовати на територији целе државе.

 

 

Историја

Копнена зона безбедности

Историја српске Жандармерије као специјалне, војно-полицијске јединице, почиње 1860. године. Положај Жандармерије дефинисан је Законом о устројству Војног министарства који је ступио на снагу 1864. године, a касније Законом о Жандармерији из 1881. и 1921. године.

Организација и надлежност српске Жандармерије била је иста као и код већине жандармеријских снага у европским државама.

Након Другог светског рата, установљен је потпуно нов систем управних власти и прекинут сваки континуитет са предратном Жандармеријом.

Након петооктобарских догађаја 2000. године и успостављања демократске власти, на основу одлуке Владе Републике Србије, 25. јуна 2001. године у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Србије поново је оформљена Жандармерија.

 

 

 

 Извор: http://www.mup.gov.rs/cms_cir/direkcija.nsf/zandarmerija.h

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere
Copyright Sindikalna Organizacija Zandarmerije © 2013.