zandarmerija.jpg

Скупштинским одборима

у Београду, 23.04.2015. године

Молба СОЖ-а, упућена је појединим одборима Народне скупштине Републике Србије у вези са спорним члановима новог Закона о полицији.

Изглед сале у којој заседају скупштински одбори
Слика преузета са интернет презентације Народне Скупштине

Спорни чланови се, пре свега, односе на право на синдикално организовање и штрајк (чл.167, став 1 тачка 4), а односи се искључиво на специјалне јединице МУП, док другим запосленима у МУП то право није ускраћено.

Поред овог, проблеме видимо и у неким другим деловима Предлога закона.

Молба је упућена због неодговарајућег начина и процедуре јавне расправе и необавештавања свих заинтересованих страна. Предлог закона је већ био у Парламенту, без могућности да СОЖ реагује, те смо се због тога директно и званично обратили народним посланицима, последњој инстанци, пре коначне одлуке.

 


...

Главни проблем видимо у члану 167. Став 4., али и даље од тога.

Предвиђеним Законом о Полицији установљено је у члану 167. став 1. тачка 4 да специјалне јединице и посебне јединице МУП-а немају право на синдикално удруживање.

 ...

Онда се поставља основно питање, на који ће начин полицијски службеници специјалних и посебних јединица моћи да укажу на проблеме са којима се срећу током вршења својих радних обавеза, како ће указивати на повреду права у току вршења истих, на унапређењу услова и живота рада, на евентуалне пропусте руководиоца и заштиту истих, самовољу истих, економску и социјелну егзистенцију, као и на многе друге проблеме са којима се сусрећу?!

...

У току предходног периода за време обављања синдикалних активности у Жандармерији, у више наврата указивали смо на проблеме у Јединици, које смо у већем делу захваљујући објективности, коректности и транспарентности у раду у великом броју успешно решавали. Заједничким деловањем смо допринели да Јединица функционише на високом нивоу.


 

 Допис СОЖ је упућен 17.4.2015. (23.4.2015.) следећим скупштинским одборима:

  • Одбору за уставна питања и законодавство
  • Одбору за контролу служби безбедности
  • Одбору за одбрану и унутрашње послове
  • Одбору за европске интеграције

 

Прилог: Допис СОЖ-а

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere
Copyright Sindikalna Organizacija Zandarmerije © 2013.