zandarmerija.jpg

 У Београду, 31. Марта 2016.год.

Струковне активности СОЖ

Извештај

Представница Синдикалне организације Жандармерије, почасни члан, специјални политиколог за међународне послове и докторант ФПН - Марина Костић, на позив Председника СОЖ-а, учествовала је на неформалном дијалогу о постизању кохерентне политике у области кривичног права, коју је 31. марта 2016. године организовала „Коалиција прЕУговор“.

Скуп који је организовала коалиција прЕУговорСлика преузета са БЦБП

У присуству представника ОЕБС, као посебан проблем истакнута је недовољна усклађеност Закона о полицији са Закоником о кривичном поступку. Као најупечатљивији пример овакве неусклађености наведено је образложење за усвајање Закона о изменама и допунама закона о полицији (тзв. Тијанин закон), где је наведено да је за операционализацију и примену ове одредбе од стране полиције, потребно да она буде поткрепљена одговарајућом одредбом из Закона о кривичном поступку, обзиром да је потребно унети одговарајуће измене и у процесни основ. Саговорници су истакли да је овакво образложење, у коме се практично даје на усвајање одредба која се не може применти, немогуће пронаћи у европској пракси.

Оцењено је и да целокупни Закон о полицији одаје утисак да је писан изоловано од осталих прописа у правном систему Србије и да није постојала сарадња Министарства унутрашњих послова са Министарством правде у његовом писању.  Наведено је да у Закону о полицији постоје концептуални проблеми који се односе на то шта је тачно задатак полиције (у смислу превенције и сузбијања криминалитета), што може довести до конфузије у примени овог Закона пре свега у односу на процесуирање случајева. Такође, указано је и на то да се у Закону о полицији налазе одредбе које су већ садржане у Законику о кривичном поступку, за шта нема потребе. На крају је оцењено да се овим Законом издваја однос полиције и тужилаштва као најпробламатичнији.

Као синдикално-струковна организација, Синдикална организација Жандармерије ће у наредном периоду дати свој допринос стручној расправи на тему примене Закона о полицији и односа полиције и тужилаштва, као што је претходно и било најављено. Овим путем позивамо вас да се у што већем броју одазовете истој.

 

Председник СОЖ-а

Дејан Милутиновић

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere
Copyright Sindikalna Organizacija Zandarmerije © 2013.